31 January 2018

/

Mona Hatoum Presented With Prestigious Annual Art Icon Award 2018

Mona Hatoum (b. 1952) was presented with the prestigious annual Art Icon award at the Whitechapel Gallery on Monday 29 January.